PENTAX KP DOSTĘPNY W PRZEDSPRZEDAŻY

Przedsprzedaż znakomicie zapowiadającego się aparatu właśnie rusza!

Dla wielu jest to jeden z najbardziej oczekiwanych modeli tego roku. Pentax KP będzie dostępny w przedsprzedaży od 22 lutego do 13 marca tego roku. 

Do aparatu zakupionego w przedsprzedaży* Klienci otrzymają oryginalny czarny plecak Pentax za 1 zł. Pentax KP dostępny jest w dwóch kolorach: black oraz black/silver.

Ze względu na duże zainteresowanie tym modelem w Europie ilość sztuk w przedsprzedaży jest ograniczona. 

*Akcja organizowana jest w wybranych sklepach oficjalnej sieci dystrybucji Ricoh.

 

 

Regulamin Promocji „PRZEDSPRZEDAŻ APARATU PENTAX KP”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja „Przedsprzedaż aparatu Pentax KP”

§2
Organizator Akcji

 1. Organizatorem akcji jest Ricoh Polska Sp. z o.o. , zwana dalej Organizatorem.
 2. Akcja, o której stanowi niniejszy regulamin prowadzona jest w sklepach stacjonarnych i internetowych w sieci partnerskiej Ricoh na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Okres trwania Akcji

 1. Promocja rozpoczyna się z dniem 22-02-2017 i trwa do 13-03-2017 lub do wyczerpania zapasów.

§4
Szczegółowe postanowienia dotyczące Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która dokona zakupów produktu marki Pentax KP zwany produktem głównym, w sklepach partnerskich (lista sklepów na www.pentax.pl)w terminie obowiązywania promocji lub do wyczerpania limitu.
 2.  W ramach akcji klient ma możliwość dokupienia plecaka fotograficznego Pentax w cenie 1 zł w zestawie z produktem głównym.
 3.  W akcji uczestniczą następujące produkty:
 • Pentax KP Body Black
 • Pentax KP Body Silver
 1. Plecak fotograficzny Pentax i produkt główny stanowią zestaw. Klient traci prawo do nabycia plecaka fotograficznego Pentax w promocyjnej cenie w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z maja 2014 roku o Prawach konsumenta. Efektem powyższego jest konieczność zwrotu produktu głównego oraz plecaka fotograficznego Pentax.
 2. Realizacja zamówień rozpocznie się od 28-03-2017, czas realizacji może się wydłużyć.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu znajduje się:
  a. W siedzibie organizatora
  b. Na stronie internetowej www.pentax.pl
 2. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu realizacji niniejszej Akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

do góry