REGULAMIN PROMOCJI: „PENTAX 645z + OBIEKTYW ZA 1 ZŁ"

 

Ricoh wprowadza akcję promocyjną dotyczącą aparatu Pentax 645z.

Przy zakupie tego body klient otrzyma możliwość dokupienia za 1 zł netto jednego z poniższych obiektywów:
- HD PENTAX D FA 645Z 35mm f/3.5 AL (IF) W/C lub
- SMC PENTAX D FA 645Z 55mm f/2.8 (IF) SDM AW lub
- SMC PENTAX FA 645Z 150mm f/2.8

Akcja trwa od 08.05.2017 do 31.07.2017.

REGULAMIN PROMOCJI
„PENTAX 645z + obiektyw za 1 zł”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja „PENTAX 645z + obiektyw za 1 zł”

§2

ORGANIZATOR AKCJI

 1. Organizatorem akcji jest Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 209402, kapitał zakładowy 16 041 400,00 PLN, NIP 5210125578, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja, o której stanowi niniejszy regulamin prowadzona jest w sklepach oficjalnej sieci dystrybucji Ricoh Polska. Lista sklepów partnerskich 645z w Załączniku 1.

§3

OKRES TRWANIA AKCJI

 1.  Promocja trwa od  08.05.2017 do 31.07.2017 lub do wyczerpania zapasów.

§4

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która dokona zakupów produktu marki PENTAX 645z zwany „produktem głównym”, w sklepach partnerskich 645z (Załącznik 1) w terminie obowiązywania promocji lub do wyczerpania zapasów.
 2.  W ramach akcji klient ma możliwość dokupienia obiektywu
  - HD PENTAX D FA 645Z 35mm f/3.5 AL (IF) W/C lub
  - SMC PENTAX D FA 645Z 55mm f/2.8 (IF) SDM AW lub
  - SMC PENTAX FA 645Z 150mm f/2.8
  w zestawie z produktem głównym za 1 zł.
 3.  W akcji uczestniczą następujące produkty:
  - PENTAX 645z body
  - HD PENTAX D FA 645Z 35mm f/3.5 AL (IF) W/C lub
  - SMC PENTAX D FA 645Z 55mm f/2.8 (IF) SDM AW lub
  - ​SMC PENTAX FA 645Z 150mm f/2.8
  i produkt główny stanowią zestaw. Klient traci prawo do nabycia:
  - HD PENTAX D FA 645Z 35mm f/3.5 AL (IF) W/C lub
  - SMC PENTAX D FA 645Z 55mm f/2.8 (IF) SDM AW lub
  - SMC PENTAX FA 645Z 150mm f/2.8
  w promocyjnej cenie w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 4. Efektem powyższego jest konieczność zwrotu produktu głównego oraz
  - HD PENTAX D FA 645Z 35mm f/3.5 AL (IF) W/C lub
  - SMC PENTAX D FA 645Z 55mm f/2.8 (IF) SDM AW lub
  - SMC PENTAX FA 645Z 150mm f/2.8
 5.  Realizacja zamówień rozpocznie się od 15.05.2017. Czas realizacji zamówienia na obiektyw promocyjny to 3-4 tygodnie od daty zakupu sprzętu. Czas realizacji może się wydłużyć w przypadku konieczności sprowadzenia obiektywu promocyjnego z magazynu centralnego.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu znajduje się:
  - w sklepach partnerskich 645z
  - na stronie internetowej www.pentax.pl
 2. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu realizacji niniejszej Akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

do góry